Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom obavještava poslodavce da je, u cilju pojednostavljenja procedure isplate uvećanja dodjeljenog novčanog stimulansa od 50% za uposlene osobe na neodređeno vrijeme po javnim pozivima Fonda, Fond izradio jedinstveni obrazac Zahtjeva za isplatu sredstava po osnovu uvećanja novčanog stimulansa.

Fond na ovaj način želi proceduru isplate uvećanja novčanog stimulansa za osobe sa invaliditetom zaposlene na neodređeno vrijeme prema poslodavcima olakšati i učiniti je što jednostavnijom i efikasnijom. Obrazac je dostupan na internet stranici Fonda, u rubrici Obrasci. Uz zahtjev, poslodavci su dužni priložiti originalnu Listu osiguranih lica iz Porezne uprave FBIH (ne stariju od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva), kao dokaz da je osoba sa invaliditetom i dalje u radnom odnosu.Napominjemo da je trenutno u toku procedura podnošenja i obrade zahtjeva za isplatu uvećanja novčanog stimulansa za poslodavce kojim su sredstva za spomenutu namjenu dodijeljena po javnom pozivu iz maja 2015. godine.