Poštovani,

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond), u cilju pružanja podrške pri zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH, obaviještava Vas da će u septembru mjesecu 2017. godine biti raspisan novi javni poziv za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U cilju ostvarivanja misije organizacija osoba sa invaliditetom, službi za zapošljavanje i Fonda podstičemo Vas da u svojim lokalnim sredinama organizujete javne prezentacije o pravima i mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda.

Bit će nam zadovoljstvo posjetiti Vas, te doprinijeti promociji prava osoba sa invaliditetom na zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju, te omogućiti osobama sa invaliditetom više informacija kako da ostvare svoje pravo na zapošljavanje i rehabilitaciju.

Pozivamo sve osobe sa invaliditetom koje su nezaposlene, a žele se zaposliti, da stupe u kontakt sa svojim udruženjima, te da zajedno sa rukovodstvom udruženja pronađu najbolji način za svoje radno angažovanje.

Za više informacija:

  • posjetite nas na adresi: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo
  • kontaktirajte nas na mail: info@fond.ba, ili telefon: +387 33 717 740; FAX: +387 33 717 821

U dijelu LEGISLATIVA pronaći ćete sve neophodne dokumente (Zakon, pravilnike) koji detaljnije upućuju na iznad navedena prava, kao i uslove koje je neophodno ispuniti kako bi se ista ostvarila.