Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na portalu Javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) danas, 06.02.2018. godine pokrenuo je Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku službenog putničkog motornog vozila sa pogonom na sva četiri točka pod brojem: 175-7-1-11-3-1/18. Tendersku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama BiH možete preuzeti sa navedenog portala.