Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na portalu Javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) danas, 26.01.2021. godine pokrenuo je Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku goriva za službena vozila pod brojem: 175-7-1-9-3-2/21. Tendersku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama BiH možete preuzeti sa navedenog portala.