Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na portalu Javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) danas, 22.01.2021. godine pokrenuo je Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluge fizičke zaštite pod brojem: 175-7-2-8-3-1/21. Tendersku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama BiH možete preuzeti sa navedenog portala.