Ukoliko ostvarujete ili ste ostvarivali status privrednog društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“, broj: 09/10), te ste ranije aplicirali na dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Fond) bilo po osnovu programa za održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom i/ili razvoja privrednih društava ili za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u okviru kojih je Fond finansirao i/ili sufinansirao nabavku stalnih sredstava, obavještavamo Vas da ste dužni dostaviti Fondu popisnu listu stalnih sredstava za posljednih 5 godina, počevši od 01.01.2017. godine do 31.12.2021. godine.

Potrebno je dostaviti:

 1. Popisnu listu svih stalnih sredstava prema Vašem knjigovodstvenom stanju (izvučeno iz knjigovodstvenog programa) za navedeni period, ovjerenu potpisom i pečatom odgovorne osobe.
 2. Bilans stanja za 2021. godinu (ovjerena kopija).
 3. Tabelarni prikaz samo za stalna sredstva čiju nabavku je finansirao/sufinansirao Fond u periodu od 01.01.2017. – 31.12.2021. godine, koji treba da sadrži sljedeće stavke:
  – Javni poziv po kojem je nabavka stalnog sredstva odobrena
  – Naziv dobavljača i broj fakture
  – Naziv stalnog sredstva
  – Serijski broj stalnog sredstva
  – Nabavna vrijednost i datum knjiženja
  – Ispravka vrijednosti i stopa amortizacije
  – Sadašnja vrijednost stalnog sredstva
  – Status stalnog sredstva (u upotrebi, van upotrebe, otpisano i dr.)

Navedeni tabelarni prikaz možete preuzeti OVDJE.

Kompletno popunjen tabelarni prikaz potrebno je dostaviti elektronski u obliku excel dokumenta na email: stalna.sredstva@fond.ba. Također, isti se dostavlja i na protokol Fonda, sa svim ostalim traženim podacima.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 31.08.2022. godine.

Podsjećamo da ste dužni dostaviti istinite i fer prikazane podatke, koje ste dužni voditi u skladu sa članom 8. i 38. Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine.