Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za programe održivosti u 2022. godini

 Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finasiranje/sufinansiranje programa odživosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini (objavljen dana 16.03.2022. godine)

Komisija za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finasiranje/sufinansiranje programa odživosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini (objavljen dana 16.03.2022. godine), (u daljem tekstu: Javni poziv), nakon utvrđivanja ispunjenosti formalno pravnih uslova svih zaprimljenih aplikacija, a na osnovu Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2624/22 od 14.03.2022. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), donijela je Zaključak broj: 02-24-2-5011/22 od 25.04.2022. godine.

Tabelarni prikaz aplikacija koje nisu zadovoljile formalno pravne uslove, odnosno uslove propisane Javnim pozivom možete preuzeti OVDJE.

Aplikantima čije aplikacije nisu zadovoljile propisane uslove javnog poziva, ostavlja se mogućnost prigovora u roku od 5 dana od dana objave obavijesti na internet stranici zaključno sa PETKOM 06.05.2022. godine.

NAPOMENA:

Prigovori koji uključuju dopunu dokumentacije koja nije dostavljena u toku trajanja javnog poziva neće biti razmatrani u skladu sa članom 4. stav (6) Pravilnika.

Neosnovani prigovori/žalbe aplikanata koji nisu zadovoljili propisane kriterije i uvjete definirane javnim pozivom i pravilnikom kao i prigovori/žalbe izjavljene nakon predviđenog roka za žalbu neće biti uvaženi/razmatrani.

PRIGOVORE JE NEOPHODNO DOSTAVITI POŠTOM I NA MAIL FONDA: info@fond.ba

 Aplikacije koje su zadovoljile uslove propisane Javnim pozivom dalje se proslijeđuju Komisiji za ocjenu aplikacija koja će izvršiti ocijenu aplikacija u skladu sa kriterijima i mjerilima za dodijelu sredstava iz poglavlja V Pravilnika.