Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) dali su doprinos obuci udruženja koja primarno rade sa ženama, a koju je organizovala organizacija „UN Women u Bosni i Hercegovini“.

Obuka je organizovana u Međugorju  u periodu 13. – 14.06.2019. godine na kojoj su prisutvovali predstavnici udruženja preživjelih od seksualnog nasilja, logoraša, oboljelih od PTSP-a i drugih udruženja koja zastupaju interese ranjivih kategorija.

Ovom prilikom predstavnici Fonda su podijelili korisne informacije sa potencijalnim korisnicima sredstava Fonda u pogledu podrške koju Fond pruža osobama sa invaliditetom iz oblasti profesionalne rehablitacije i zapošljavanja.

Cilj organizovane obuke je obezbjediti poslovno znanje i praktične vještine, te iskustvo koje je potrebno za uspješno kreiranje aplikacija za relevante programe.

Sveukupni cilj obuke je osigurati da se ženama sa posebnim naglaskom na žene žrtve rata omogući lakši pristup programima ekonomskog osnaživanja.