Na lokalitetu Babanovca na Vlašiću, Savez ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona, 2006. godine započeo je gradnju Centra za psiho- socijalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidinih lica BiH. Ovu ideju podržala je općina Travnik koja je dodijelila lokaciju za gradnju objekta, te kantonalnih, odnosno federalnih institucija vlasti, te same organizacije – Saveza ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine.

U nedostatku finansijskih sredstava krajem prošle godine Savez je na Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata aplicirao kod Fonda  za profesionalnu rehabilitaciju, te je sa dodjeljenim finansijskim sredstvima u visini od 41.000 konvertibilnih maraka uspješno poduprijet nastavak gradnje Centra. Zahvaljujući dodatnim novčanim sredstvima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju ovaj Savez je, također, uspio zaposliti tri osobe sa invaliditetom, a planirano je i novo zapošljavane 25- 30 radnika, pri čemu će ta radna mjesta biti prilagođena osobama sa invaliditetom. Uz pomoć dosadašnjih donatora u gradnju Centra vrijednog milion i po konvertibilnih maraka do sada je uloženo 400.000 konvertibilnih maraka.

Pomenuti Centar, koji je prvi u Bosni i Hercegovini ovakvog tipa, prilagođen je svim kategorijima osoba sa invaliditetom, a završetkom izgradnje trebao bi raspolagati sa oko 60 ležaja. Jedna od njegovih aktivnosti biti će i prevencija i borba protiv Ptsp-a. Obzirom da u našoj država trenutno ima preko 250.000 osoba sa invaliditetom, koje nažalost nemaju instituciju koja će im omogućiti odmor i rehabilitaciju, izgradnja ovog centra biti će sigurno prekretnica za sve osobe sa invaliditetom.