NAJAVA – JAVNA ONLINE PREZENTACIJA

O MOGUĆNOSTIMA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDETITOM

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Fond), u saradnji sa Udruženjem građana oboljelih od poliomeylitisa, povrede mozga i kičmene moždine USK, poziva predstavnike Vaše institucije na prezentaciju vezanu za Javni poziv Fonda.

Prezentacija će se održati online:

29. marta 2022. godine u 11.00 sati putem “Zoom” aplikacije

Cilj prezentacije je svim zainteresiranima približiti rad Fonda, programe podrške, te upoznati ih sa načinima apliciranja na javne pozive Fonda.

Prezentacije će održati uposlenici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a pozvani su predstavnici svih kantonalnih institucija, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova, privatnih preduzeća, Udruženja poslodavaca, Privredne komore, Obrtničke komore, sva udruženja osoba sa invaliditetom, poslodavci, osobe sa invaliditetom, te svi ostali zainteresirani sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Pozivamo sve zainteresovane strane da pristupe Online prezentaciji putem ZOOM aplikaceije: Kod za pristup: 281 152 2773, lozinka: 123

Za sve dodatne informacije molim Vas da kontaktirate  gđu. Nejru Šabić, Rukovodilac odjeljenja za podršku pravnim subjektima, na broj telefona +387 62 93 61 91 ili putem e-maila: nejra.sabic@fond.ba.