28. i 29.10.2015. godine u Sanskom Mostu u Hotelu „Sanus“ ul. Banjalučka br.1. bit će organizovana IX Međunarodna konferencija o statusu i pravima osoba sa invaliditetom u okviru provođenja Strategije o izjednačavanju prava osoba sa invaliditetom.

Organizatori konferencije su: Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza USK-a – Koalicija za strategiju i izjednačavanje mogućnosti i prava osoba sa invaliditetom USK-a i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine.
Na konferenciji Fond će predstaviti potencijale i prednosti zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, te zakonom predviđene mogućnosti i pogodnosti pri zapošljavanju, ali i obaveze poslodavaca i drugih subjekata u ovoj oblasti.

Pozivamo korisnike sredstava Fonda i potencijalne korisnike sa područja USK-a da svojim učešćem na konferenciji doprinesu promovisanju prava osoba sa invaliditetom na rad i zapošljavanje.