Nadoknada poreza na dohodak samostalnim poduzetnicima vrši se na osnovu konačne godišnje porezne prijave poreza na dohodak.