Udruga paraplegičara Livno, dana 11.04.2018. godine u sali Hotela Park u Livnu organizovala okrugli stol na temu „Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom“.
Kroz svoju prezentacijiu predstavnici Fonda su prisutnima, prije svega, pretstavili rad Fonda, zakonske mogućnosti i obaveze za poslodavci i osobe sa invaliditetom, a istaknuti su i primjeri dobre prakse.
Prisutni su informisani o predstojećem Javnom pozivu Fonda kao i neophodnim uslovima za učešće. Istaknut je i problem nedovoljne naplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju, te je upućen apel poslodavcima da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili uplaćuju poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju.