Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber u radnu posjetu primio je izaslanstvo UNICEF-a na čelu sa zamjenicom predstavnice Anne-Claire Dufay.
Teme sastanka bile su socijalna zaštita i inkluzija osoba sa poteškoćama u razvoju, te  brojne  buduće kampanje koje će biti realizirane između dvaju strana.
Posebno se razgovaralo o Zakonu o socijalnoj zaštiti i Zakonu o dječjoj zaštiti, gdje je izraženo veliko zadovoljstvo od strane UNICEF-a zbog napretka u reformama Zakona i približavanju  ka standardima Europske unije.

Kada je riječ o budućoj zajedničkoj Konferenciji, koja će biti realizirana u sljedećem periodu, cilj je ostvariti  animaciju javnosti kroz medije, izjednačavanje prava osoba sa invaliditetom na razini FBiH, te  ukazati na kršenja ljudskih prava.