U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Saveza SUMERO i atašea za socijalna pitanja Republike Austrije, u Konjicu je 7. i 8. 2. 2012. godine održana dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom: “Od rane intervencije do potpune inkluzije – definiranje resursa”. Sudionike konferencije na početku je pozdravio premijer FBiH Nermin Nikšić koji je čestitao organizatorima i dao punu potporu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, te partnerima iz nevladinog sektora u FBiH u zajedničkim nastojanjima za temeljite promjene socijalne politike kada su u pitanju prava osoba sa invaliditetom i njihova potpuna zastupljenost u svim segmentima društva. Premijer je zahvalio svim učesnicima Konferncije kao i gostima i partnerima iz Austrije, Hrvatske i Češke koji su unatoč teškim vremenskim uvjetima došli prenijeti svoja dobra iskustva u rješavanju problema invalidnosti u njihovim zemljama.

Konferenciju je pozdravnim govorom otvorio Federalni ministar rada i socijalne politike, Vjekoslav Čamber, koji je istaknuo da je osnovni cilj ovog skupa potaknuti izgradnju domaćih kapaciteta koristeći pozitivna iskustva razvijenih zemalja, zemalja u tranziciji i zemalja u okruženju BiH. Konferencije je imala za cilj- u skladu s odredbama Strategije za izjednačavanje prava osoba s invaliditetom u FBiH 2011 – 2015. godine, pokrenuti interesorno rješavanje problematike prava osoba s invaliditetom u FBiH, što je jasno političko opredjeljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Vlade FBiH u cjelini.

Prvog radnog dana Konferencije, kroz izlaganja sedam domaćih i stranih izlagača, prezentirane su teme “Rana intervencija” i “Pravo osoba sa invaliditetom na život u lokalnoj zajednici sa posebnim naglaskom na osobe s intelektualnim i psihičkim teškoćama”. U okviru druge teme sudionici su imali priliku i premijerno pogledati dokumentarni film o prevenciji institucionalnizacije i o deinstitucionalizacije u FBiH “Pozitivno o intelektualnim teškoćama” redatelja Saše Peševskog, u autorizaciji saveza Sumero.

Drugi dan Konferencije obrađene su teme prekvalifikacije, zapošljavanja i rehabilitacije osoba s invaliditetom. Kroz izlaganja šest domaćih i austrijskih izlagača sudionici su upoznati sa mogućnostima, zakonskim rješenjima i kapacitetima prekvalifikacije, zapošljavanja i rehabilitacije osoba sa invaliditetom u FBiH i Republici Austriji, kao i sa integracijom gluhih i nagluhih osoba na tržištu rada u Republici Austriji. Na kraju konferencije sudionici su u tri radne grupe razmotrili teme: “Rana intervencija”, “Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija”, “Prekvalifikacija, zapošljavanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom”.

(Izvor: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike)