15.12.2016. godine u Sarajevu,  Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH organizovao je Konferenciju „Diskriminacija i osobe sa invaliditetom“. Na Konferenciji je poseban značaj dat temi „Diskriminacija osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje“. 

U okviru navedene teme predstavljen je rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, mogućnosti zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije uz podršku Fonda, takođe na koji način Fond doprinosi izjednačavanju mogućnosti za osobe sa invaliditetom i smanjenju diskriminacije u zapošljavanju na otvorenom tržištu rada i kroz zapošljavanje pod posebnim uslovima.
Pored navedenog u okviru konferencije obrađene su sljedeće teme:  Zakon o zabrani diskriminacije, diskriminacija osoba sa invaliditetom-dostupnost zdravstvenim uslugama, diskriminacija osoba sa invaliditetom – prava u socijalnoj zaštiti, saobraćajne nesreće – uzrok invaliditeta.

Na konferenciji su prezentirani i novi brojevi časopisa „Paraplegija i mi“.