Komisija za provođenje nadzora namjenskog utroška sredstava za realizaciju programa i projekata za 2011. godinu ovih dana je počela sa aktivnostima provođenja kontrole utroška sredstava dodjeljenih privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom po Javnom pozivu Fonda od 4.11.2011.godine za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata održivosti razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom, razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i provođenje i unapređivanje profesionalne rehabiltacije.

U tom cilju Komisija će posjetiti sva privredna društva kojima su dodjeljena sredstva radi ostvarivanja neposrednog uvida u postignute rezultate i izvršiti ocjenu Izvještaja o implementaciji projekata i programa.