Federalni zavod za zapošljavanje je objavio javne pozive Programa sufinansiranja zapošljavanja „Prilika za sve“, Programa sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba „Omladinsko poduzetništvo“ i Programa zapošljavanja povratnika u 2012. godini.

Obzirom da na ove javne pozive mogu aplicirati i osobe sa invaliditetom, preporučujemo svim zainteresovanim osobama da posjete stranicu Zavoda www.fzzz.ba, te da se u rubrici Aktuelni programi upoznaju sa sadržajem istih.