Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je javni poziv za evidentiranje subjekata. Detaljnije informacije ovog poziva, možete pronaći u rubrici Javni pozivi.