Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini

Preuzimite Javni poziv: LINK

Aplikacione obrazce možete preuzeti ovdje:

 • LOT I – obrazac JPA L-1 – LINK
 • LOT II – obrazac JPA L-2 – LINK
 • LOT IV – obrazac JPA L-4 – LINK
 • LOT V – obrazac ORG JPA-5 – LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom
„Javni poziv 2023. – finansiranje/sufinansiranje programa – NE OTVARATI“ 

 • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 24.03.2023. godine.
 • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda, fond.ba.
 • Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata prema predmetnim lot-ovima koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu sredstva u okviru programa. Navedenim obavještenjem korisnici će biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu.
 • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate Javnog poziva biti će preciziran prilikom objave rezultata na internet stranici Fonda.
 • Konsultacije i eventualna pojašnjenja Javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.
 • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

 

Datum objave: 22.02.2023. godine.