Nevladina austrijska organizacija Hope 87 čije aktivnosti se uglavnom odnose na sprovođenje medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, edukacije i prekvalifikacije raspisala je Javni poziv za besplatne usluge rehabilitacije. Na Javni poziv mogu aplicirati osobe do 45 godina starosti (osobe sa invaliditetom, civilne žrtve rata, žrtve mina i članovi njihovih porodica, djeca bez roditeljskog staranja, nezaposleni/e, lica u statusu socijalno ugroženih, pripadnici manjina itd..).

Poziv je otvoren i za sve druge osobe do 45 godina sa psihičkim poteškoćama ili PTSP- om  ili problemima u socijalnom okruženju, te  članove njihovih porodica. Javni poziv u cjelosti možete preuzeti ovdje.