preporuciUpravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju je juče na svojoj redovnoj održanoj sjednici donio Odluku o raspodjeli ovogodišnjih novčanih sredstava u iznosu 2.ooo ooo konvertibilnih maraka za programe i projekte, te novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

1.200 000 konvertibilnih maraka za projekte finansiranja održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invalditetom, razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te provođenje i unapređivanje profesionalne rehabilitacije i radnog osoposobljavnja nezaposlenih osoba sa invaliditetom raspodjeljena su na 25 poslodavaca, pri čemu će implementacijom razvojnih projekata također biti zaposlene osobe  sa invaliditetom .

Raspodjelom 800.000 konvertibilnih maraka za novčani stimulans, očekuje se zapošljavanje 84 osobe sa invaliditetom širom Federacije BiH, koja su raspodjeljena na 62 privredna subjekta. Zapošljavanje ovih osoba vršit će se pod opštim uslovima, što podrazumjeva zapošljavanje osobe sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, te posebnim uslovima, pri čemu se osoba sa invaliditetom zapošljava u privrednom društvu ili organizaciji osoba sa invaliditetom, koje je osnovano radi zapošljavanje ovih lica, a jedan broj njih će uz pomoć ovih sredstava pokrenuti vlastiti obrt.

Ovim programima i projektima pivrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom pomoći će se u prevazilaženju poteškoća i stabilizacije svog poslovanja  ili razvoja i novog zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Napominjemo da je zbog velike zainteresovanosti za sredstvima Fonda a također i mnogih onih koji nisu uspjeli prikupiti valjanu dokumentaciju odlučeno da će krajem tekuće godine biti objavljen novi Javni poziv za raspodjelu dodatnih 1.500 000 konvertibilnih maraka.