(Sarajevo, 05.08.2011. godine) – Pozivaju se svi poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom da se prijave na konkurs za nagradu Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini 2011. Na osnovu prijava Komisija će sačiniti uži izbor poslodavaca, te nakon prikupljanja potrebnih dodatnih informacija od aplikanata koji su ušli u drugi krug izbora odabrati pobjednike u sljedeće četiri kategorije: mala poduzeća, srednja poduzeća, velika poduzeća, javna poduzeća. Promocija i svečana dodjela nagrada odabranim poslodavcima, u sve četiri kategorije, održaće se 3. decembra 2011.godine na Međunarodni dan osoba sa inavaliditetom. Kampanju pod nazivom Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, treću godinu za redom provode njeni inicijatori: organizacije Inicijative preživjelih od mina IPM; Centar za razvoj i podršku CRP i Internet portal Posao.ba. Projekat je podržan i od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH. Ovaj poziv otvoren je od jula do novembra 2011. godine.

Prijavu možete popuniti ovdje.