U radionici za solarne sisteme Centra za razvoj poduzetništva (CRP) prošle sedmice je u Tuzli predstavljena obuka za proizvodnju i ugradnju solarnih sistema koju pohađa petnaest nezaposlenih osoba sa invaliditetom u okviru projekta “Osobe sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada – zapošljavanjem do pune integracije”. Ovaj projekt realizuje koalicija “Mogu, hoću, znam” koja je pokrenula dijalog sa nadležnim institucijama za uspostavu centra ili centara za profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje osoba sa invaliditetom u FBiH. Shodno tome, osposobljavanje osoba sa invaliditetom da samostalno proizvode i instaliraju solarne sisteme, otvara veću mogućnost za brže i dugoročno zapošljavanje, te povećava njihovu konkurentnost na otvorenom tržištu rada.

Obuku pohađa 15 nezaposlenih osoba sa invaliditetom iz Tuzle, Živinica, Mostara, Kalesije, Bugojna, podijeljenih u dvije radne grupe. Proizvedeni kolektori će biti postavljeni na objekt Centra za djecu sa višestrukim potrebama “Koraci nade“, te zagrijavati vodu u bazenu za rehabilitaciju. Obuku vodi Ismet Salihović, certificirani savjetnik za energetsku efikasnost- CRP voditelj tima za obnovljive izvore energije.

Nakon završene obuke, najmanje 10 polaznika će biti zaposleno u firmama koje se bave izradom i ugradnjom solarnih sistema ili instaliranjem sistema centralnog grijanja.

Još jedan od ciljeva projekta je, da se u što kraćem roku, obezbijedi finaliziranje kompletnog pravnog okvira i uspostavi stabilan i funkcionalan sistem za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH. Nakon 17 mjeseci primjene evidentno je da Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ima određene nedorečenosti, te je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune postojećeg Zakona. Projekt finansiraju Centri civilnih inicijativa, a sufinansiraju Federalni zavod za zapošljavanje, Općina Tuzla i Centralno grijanje Tuzla.

(Klix.ba)