(Sarajevo, 16.01.2012. godine) – Udruženje građana “Nešto Više” , uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH u januaru 2012. godine počet će implementaciju projekta “Inkluzijom protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom”. Projekat će se fokusirati na 30 nezaposlenih osoba sa fizičkom vrstom invaliditeta u dobi od 18-40 godina, koje žive na području grada Sarajeva, a prijavljene su na  jedan od biroa za zapošljavanje u opštinama Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad. Minimalno 50% korisnika ovog projekta će biti žene.

Značajno je i to, da će korisnici projekta biti u prilici da besplatno pohađaju IT obuke po modulima u trajanju od 3-6 mjeseci i to: Poslovno informatičko osposobljavanje (operater na računaru), poslovna informatika (napredni operater na računaru), grafički dizajn – osnove, auto CAD – osnove i osnove web dizajna.

 

Bitno je naglasititi, da će za sve polaznike obuke biti obezbjeđen prevoz u toku trajanja modula, a poziv za prijavu na obuke sa kriterijima je objavljen 9. januara 2012 godine.

Prednost projekta je što će OSI nakon edukacije i polaganja testova dobiti certifikat od Centra za poslovnu edukaciju Sarajevo (CPe), kompanije Multicom d.o.o., koji je priznat kod poslodavaca u FBiH, čime će se poboljšati konkurentnost 30 OSI na tržištu rada. (www.cpe.ba)

Cilj edukacije je ohrabriti i potaći OSI da se prijave za učešće u novom inkluzivnom modelu neformalnog obrazovanja, odnosno educirati i opismeniti 30 nezaposlenih osoba sa invaliditetom u oblasti informacionih tehnologija i osobnih životnih vještina. Udruženje”Nešto Više” će zajedno sa biroima za zapošljavanje prezentirati i promovisati stečene vještine i znanja ovih 30 OSI prema potencijalnim poslodavcima, kako bi se poboljšala mogućnost njihovog zapošljavanja na području Grada Sarajeva.

Cijeli tekst poziva (kriteriji, neophodna dokumentacija, način prijave) i Obrazac za prijavu možete preuzeti na linku ispod.

POZIV
http://www.nestovise.org/images/dokumenti/POZIV%20-%209-1-2012.pdf

PRIJAVA
http://www.nestovise.org/images/dokumenti/PRIJAVA%209-1-2012.pdf