Direktoru Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, gospodinu Baljić Ahmetu uručena Zahvalnica od strane Društva za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica TMP d.o.o.. Tom prilikom, direktor društva TMP d.o.o. gospodin Veselin Rebić istakao je da Fond kontinuirano podržava zapošljavanje slijepih i slabovidnih i drugih osoba sa invaliditetom, održivost njihove zaposlenosti, razvoj zaštitne radionice za zapošljavajne osoba sa invaliditetom te se zahvalio za vrlo uspješnu sveobuhvatnu saradnju.