Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uzeo je učešće na Međunarodnoj konferenciji, zvanoj ” Zapošljavanje mladih u Evropi – edukativni koncepti, projekti, standardi kvaliteta”, koja je trajala od 23 – 26 oktobra 2013. godine u Ateni. Konferenciju je organizovala EVBB- Evropska mreža centara za profesionalnu rehabilitaciju i treninge, na kojoj su  učešće  uzeli  predstavnici ministarstava rada i socijalne politike i najeminentniji stručnjaci iz oblasti profesionalne rehabilitacije iz zemalja Republike Austrije, Grčke, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Švicarske, Portugala i Republike Slovačke.

Tom prilikom razmjenjene su informacije o najnovijim dostignućima iz oblasti profesionalne rehabilitacije, standarda kvalitete pruženih usluga unutar programa profesionalne rehabilitacije, pozitivne prakse, projekata i izazova u prevazilaženju problema nezaposlenosti mladih ljudi u Južnoj i Istočnoj Evropi. Prikupljene informacije i saznanja Fondu će biti od koristi pri daljem provođenju politike zapošljavanja i  unaprijeđenja profesionalne rehabilitacije, koji su u skladu sa evropskim dostignućima, a primjenjivi su i u FBiH.