Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je, u svojstvu suorganizatora, učestvovao u radu 15. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom, koja je održana u Sanskom Mostu 20. i 21.10.2021. godine.

Nosilac organizacije konferencije je Koordinacioni odbor kantonalnih udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona. V.d. direktor Fonda gdin. Vinko Jerinić sa svojim saradnicima u okviru konferencije održao je prezentaciju o napretcima u radu institucije i o mogućnostima uposlenja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda.

Na konferenciji je učešće uzelo preko 150 osoba sa invaliditetom, predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom, javnih dužnosnika sa područja Unsko-sanskog kantona, predstavnika izvršne vlasti Federacije BiH i drugih interesanata iz Republike Hrvatske putem ‘online’ platforme .