Od početka svog rada do sada Fond je izvršio isplatu novčane nadoknade u iznosu od 51.000 konvertiblnih maraka po osnovu plaćenih poreza, doprinosa i subvencija dijela neto plaća privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, udruženjima osoba sa invaliditetom i osobama sa invalditetom koje obavljaju samostalnu obrtničku djelatnost.

Ova aktivnost od velikog je značaja za dalju održivost subjekata koji u najvećem broju zapošljavaju osobe sa invaliditetom a čine kategoriju najteže zapošljivih građana u Federaciji Bosne i Hercegovine. Trenutno se u Fondu ulažu napori kako bi se provođenje ove aktivnosti nesmetano nastavilo. Također, nastoje se obezbjediti potrebna finansijska sredstva iz predviđenih izvora Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, da bi se što prije ostvarilo provođenje mjera isplate novčanih podsticaja i stimulansa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kako pod općim tako i pod posebnim uslovima, te da se pruži finansijska podrška odgovarajućim programima i projektima privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u svrhu očuvanja postojeće razine zaposlenosti i daljeg razvoja zapošljavanja osoba sa invaliditetom.