Osnivanjem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom stvorili su preduslovi  i temelji  da osobe sa invaliditetom i privredna društva  imaju svoj oslonac i konkretnu stručnu i finansijsku podršku u zapošljavanju ovih osoba. Jedno od takvih društava koje je pomoću Fonda dobilo svoj oslonac  je i najveća autoškola u Evropi, Maxline. Maxline zapošljava preko 40 osoba, a  osnovalo je i novo privredno društvo, –  Euromaxline, koje se bavi grafičkom i štampanom djelatnošću za potrebe autoškole i drugih korisnika.

Nakon razgovora sa stručnm osobljem iz Fonda za profesionalu rehabilitaciju, ovo društvo dobilo je ideju da od Euromaxlinea napravi preduzeće za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje bi same radile i  rukovodile tim preduzećem i  time stvori mogućnost za zapošljavanje novih osoba sa invaliditetom. Finansijska sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, dobivena od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju , Euromaxline iskoristio je  za njihove lične dohotke i kupovinu određenih mašina koje pomažu u njihovom radu.“ Obzirom da nakon dva- tri mjeseca rada ovih osoba  možemo reći da smo izabrali adekvatno radno osoblje, namjeravamo i nakon isteka projekta finansiranog od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ove osobe zadržati u radnom odnosu“ , rekao je Mirsad Hrvat, direktor ovog preduzeća. No Maxline je i mimo pomoći iz Fonda u cilju izvršavanje zakonske obaveze sam zaposlio osobe sa invaliditetom , što je je pohvalan primjer društveno- odgovornog odnosa ovog privrednog subjekta. Prema  razvojnim planovima u Euromaxlineu stvorit će se mogućnost za zapošljavanje oko 30 osoba u skoroj budućnosti ,a koje bi imale mogućnost samodokazivanja i  perspektivu zasnivanja stalnog radnog odonosa.

Kao i većina privrednih društava u Bosni i Hercegovini  i ovo preduzeće se zbog teške ekonomske krize u našoj državi suočava sa finansijskim problemima, no nada se da će nakon prevazilaženja istih moći pristupiti realizaciji određenih aktivnosti kao na primjer: pomoć starim i iznemoglim osobama, pokretanje štamparije u vlasništvu Euromaxlinea, videoprodkucije , te niza drugih poslova koji pomažu osobama sa invaliditetom. Euromaxline u budućnosti također namjerava snimiti dokumentarni film o dužnosti svih privrednih društava u Federaciji BiH da zaposle osobe sa invaliditetom mimo zakonske obaveze koja nalaže zapošljavanje jedne osobe sa invaliditetom na određen broj ukupno  zaposlenih. „Izuzetno se ponosim svojim kadrom, te javnosti kroz ovaj film želimo pojasniti  koliko su osobe sa invaliditetom odgovornije od drugih. Potrebno je uključenje što većeg broja ovih osoba u sve naše privredne tokove, te i ovim putem pozivam sve poslodavce koji imaju mogućnost da prime ove osobe u radni odnos da to i učine“, naglasio je Hrvat.