Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Ahmet Baljić, danas je razgovarao sa Mary Ann Hennessey, šeficom ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini. Na sastanku održanom u uredu Vijeća Evrope razgovarano je o mogućnostima javnog djelovanja na polju promocije procesa uključenja osoba sa invaliditetom u društveno-ekonomske tokove u Federaciji BiH. Šefica ureda Vijeća Evrope, Mary Ann Hennessey dala je podršku radu Fonda na polju implementacije odredbi Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, te je iskazala raspoloženje za uključenje ove međunarodne institucije u vidu podrške budućim aktivnostima Fonda na polju javnog djelovanja, informiranja i podizanja svijesti u društvu o problemima, potencijalima i zakonskim obavezama vezanim uz podršku procesima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Direktor Fonda je šeficu ureda Vijeća Evrope upoznao sa dosadašnjim radom Fonda i napretkom postignutim na polju evidentiranja obveznika i povećanju naplate posebnog doprinosa kao i o poteškoćama u tom procesu, a prezentirani su i podaci koji ukazuju na značajno povećanje broja osoba sa invaliditetom obuhvaćenih stimulativnim projektima Fonda na polju zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije u skorijem periodu. Iskazana je zajednička volja i spremnost za zajedničkim djelovanjem na polju osiguranja kako međunarodne podrške javnom djelovanju Fonda, tako i podrške unutar domaćih institucija u kreiranju šire, sistemske mreže podrške mjerama osiguranja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom u njihovom nastojanju za ostvarenjem svojih egzistencijalnih prava.