Delegacija Fonda za porfesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom predvođena direktorom Fonda, g. Ahmetom Baljićem, posjetila je preduzeće „Sinkro“ d.o.o. Zaključeno je kako rad ovog preduzeća u pogledu realizacije namjenskog utroška sredstava Fonda i implementacije sredstava u svrhu novog zapošljavanja osoba sa invaliditetom predstavlja jednu od najuspješnijih priča koja spada među najpozitivnije primjere društvene integracije i inkluzije osoba sa invaliditetom. „Sinkro“ d.o.o. je podrškom Fonda zaposlio 17 osoba sa invaliditetom, te još nekolicinu njih vlastitim sredstvima.

Radi se o licima kojim su u ranijim zabilježenim slučajevima bila uskraćena neka od temeljnih prava, uz zabilježen nesavjesan odnos ranijih poslodavaca prema njima. Posjetom proizvodnim pogonima preduzeća „Sinkro“ d.o.o., gdje u radnim procesima osobe sa invaliditetom učestvuju zajedno i ravnopravno sa ostalim kolegama, uz poštivanje prava iz radnog odnosa i vezanih pozitivnih propisa, zaključeno je kako slučajevi poput „Sinkra“ d.o.o. predstavljaju jedan od najboljih primjera praktične primjene UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Fonda su na sastanku sa menadžmentom preduzeća poželjeli nastavak uspješnog rada preduzeća „Sinkro“ d.o.o. uz iskazanu nadu u nastavak uspješne saradnje na međusobno zadovoljstvo, a prije svega na zadovoljstvo osoba sa invaliditetom angažiranih u ovom preduzeću uz podršku Fonda.