Danas se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa, što je prilika da se posveti posebna pažnja slijepim osobama, a najšira javnost upozna sa specifičnim potrebama i problemima ovih osoba. Obilježavanje ovog dana datira od 15. oktobra 1964. godine kada ga je Lyndon Johnson, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država proglasio Danom bijelog štapa.

Uz sve aktivnosti koje sprovodi Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom posebna pažnja posvećuje se i zapošljavanju ove najteže zapošljive kategorije. Zahvaljujući mjeri dodjele novčanog stimulansa poslodavcima, u kratkom periodu od godinu dana, odkako je Fond za profesionalnu rehabilitaciju počeo sa svojim radom, zaposleno je petnaestak slijepih i teže slabovidnih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od toga, najveći broj ovih osoba zaposlen je u privrednom društvu za zapošljavanje slijepih i slabovidnih osoba, Tmp- u .Također, implementacijom dvaju projekata, čiji su nosioci bili Tmp i Savez slijepih Federacije Bosne i Hercegovine, sprovedena  je profesionalna rehabilitacija sa oko više od sto nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba sa ciljem podizanja nivoa radne sposobnosti ovih osoba i unaprijeđenja njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Na ovaj način Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine dao je svoj doprinos aktivnoj društvenoj poziciji slijepih i slabovidnih osoba, a sve primjenom Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koji kroz razne podsticajne mjere nalaže da ova kategorija osoba sa invaliditetom uspije ostvariti svoja prava i bolji društveni položaj.