Povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom gdin. Ahmet Baljić je, u ime Fonda i svoje lično, građanima BiH uputio čestitku, u kojoj se kaže:

“Puni ponosa proslavljamo ovaj veliki dan, koji je samo jedan u cijelom nizu dokaza viševjekovne opstojnosti države koju smo naslijedili od predaka i koju smo dužni ostaviti na čuvanje generacijama koje dolaze. Naš je najveći zadatak da učinimo sve kako bi Bosna i Hercegovina bila svakim danom sve snažnija zemlja u kojoj vladaju pravda i jednakost za sve.
Svim građanima Bosne i Hercegovine želim sretan Dan nezavisnosti“, kaže se u čestitci direktora Baljića.