broÅ¡ura_320x227Zadovoljstvo nam je obavijestiti sve korisnike Fonda kao i ostale  zainteresovane,  da je Fond izdao promotivnu brošuru ” Put do zapošljavanja osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda”. Čitaoci će u njoj moći pronaći adekvatne informacije potrebne prilikom zapošljavanja, kako za poslodavce, tako i same osobe sa invaliditetom.

Promotivni materijal je osmišljen kako bi odgovorio na najčešće postavljena pitanja od strane korisnika Fonda.

Ovdje, ili u rubrici Vodiči i brošure, možete preuzeti navedenu brošuru.