Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom jučer su posjetili predstavnik BBRZ-a, – vodeće institucije za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Austrije, zajedno sa predstavnicima organizacija Saveza SUMERO i PRO REHA, a koji već dvije godine provode projekat u saradnji sa BBRZ- om i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike. Pomenuti projekat se izvodi sa ciljem unapređenja i razvoja sistema profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u BiH.

Direktor Fonda, gospodin Ahmet Baljić zahvalio se predstavnicima BBRZ-a što već niz godina nesebično donose znanje u BiH, ali i predstavnicima nevladinog sektora, jer razvijaju kvalitetne projekte koji će doprinijeti poboljšanju statusa osoba sa invaliditetom.
Dogovoren je niz koraka u daljnjoj saradnji, od kojih je najvažniji razmjena znanja i iskustava iz Republike Austrije.