U skladu sa članom 14. stav 1. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Službene novine FBiH“ br.28/11) dana 25.03.2021. godine sa početkom u 09.00 sati održana je 26. elektronska sjednica Upravnog odbora Fonda.

Na sjednici Upravnog odbora u okviru dnevnog reda između ostalog usvojeni su sljedeći dokumenti:

  • Izvješće o izvršenju Financijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2020. godinu;
  • Izvješće o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2020. godinu;
  • Izvješće o radu Upravnog odobra Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2020. godinu;
  • Izvješće o radu Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2020. godinu.