U Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH ovih dana izvršena je raspodjela novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 1.200.000 kovertibilnih maraka privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ustanovama profesionalne rehabilitacije. Riječ je o finansiranju i sufinansiranju dva projekta, i to: razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica,- što uključuje i novo upošljavanje osoba sa invaliditetom; te provođenje i unaprijeđivanje profesionalne rehabilitacije i radnog osposobljavanje nezaposlenih osoba s invaliditetom.

940.000 konvertibilnih maraka biti će dodjeljeno privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja bi ovaj iznos trebala iskoristiti za dodatno radno osposobljavanje, poboljšanje uvjeta rada, nabavku sirovina i repro materijala, te zamjenu dotrajalih mašina i sl. U okviru programa razvoja privrednih društva, također će biti zaposleno 16 novih osoba sa invaliditetom, na period ne kraći od 12 mjeseci. Odlukom Upravnog odbora slijedeća preduzeća su dobila ova sredstva: TMP, DES, Librag, Colorservis(ul.Kralja P. Krešimira IV),Colorservis(ul. Maršala Tita), Pismolik, Apel promet, Galant, Euromaxline, Lotosice, Krokodil, Leptirfon, Uspon, Faip i Mioblast.

Programi profesionalne rehabilitacije sufinansirat će se u novčanom iznosu od 260.000 konvertibilnih maraka, a sredstava su namjenjena prije svega za profesionalno informisanje i savjetovanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom, radno osposobljavanje, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba sa invaliditetom, a sve u cilju održavanja i usavršavanja radnih sposobnosti ovih osoba, te povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada. Profesionalna rehabiltacija vršit će se u slijedećim društvima: DES, TMP, Librag, Pismolik, Colorservis, Uspon, Euromaxline, Colorservis(ul.Kralja P. Krešimira IV), Colorservis( Maršala Tita)Mioblast. Belma Karkelja, direktorica prvog osnovanog web portala za zapošljavanje osoba sa invaliditetom Uspon, jedna je od korisnika novčanih sredstava Fonda. Kazala je da ovo socijalno poduzeće uspjeva ostvariti svoje ciljeve upravo zahvaljujući podršci ove institucije, te da su zadnja dobivena sredstva usmjereli na stvaranje novih radnih mjesta za osobe sa invaliditetom kao i za edukaciju na polju poljoprivrede kako bi pokrenuli vlastito gazdinstvo i na taj način obezbijedili sebi egzistenciju.

Ovo je inače 3. javni poziv ovakve vrste odkako je Fond u 2011. godini počeo sa svojim radom ,pri čemu je do sada u gore pomenute namjene raspodjeljeno preko tri miliona maraka.