Dana 06.06.2022. godine u Sarajevu, održana je 33. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH bio je i Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH za 2021. Godinu, Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju I zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2021. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju I zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2021. Godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2021. godinu,  koji je usvojen.

Pred zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, izvjestioc o izvještajima Fonda za 2021. godinu bio je v.d. direktora Fonda, Riad Kremić.

Usvajanje izvještaja Fonda, predstavlja još jednu potvrdu uspjeha u radu Fonda i kontinuiteta prepoznavanja rezultata rada Fonda kao izrazito pozitivnih od strane nadležnih institucija.

Podrška Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH predstavlja ohrabrenje i podrstrek za razvoj institucije kao i misije i vizije Fonda na unapređenju položaja osoba s invaliditetom i podržavanja njihovog zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije.

Prethodno, u aprilu 2021. godine, Vlada Federacije BiH na 312. sjednici, također je usvojila izvještaje o radu Fonda za 2021. godinu.