Direktoru Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, gospodinu Baljić Ahmetu uručena Zahvalnica od strane Saveza Rtnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine. Tom prilikom, predsjednik Udruženja RVI Ilidža gospodin Esad Delić istakao je da Fond kontinuirano podržava zapošljavanje osoba sa invaliditetom, održivost njihove zaposlenosti, razvoj zaštitne radionice za zapošljavajne osoba sa invaliditetom te se zahvalio za vrlo uspješnu sveobuhvatnu saradnju.